Hút hầm cầu Lê Linh chuyên thông cống nghẹt, nạo vét hố ga, rút hầm cầu